Winnberg.nu

Norrländsk folktro - Vittra

folktroVittra är ett mytiskt folk inom den nordiska fäbodkulturens folktro. Det många kanske tror är att vittra bara är en person, men det rör sig om flera. I alla fall om vi ska gå tillbaka i tiden. Ordet vittra eller vittran är nämligen i sin äldre betydelse bestämd form pluralis, och då används singularformerna ett vitter, en vitterkvinna eller en vittergubbe.

Read More

Huskurer, kloka gummor och gubbar

folktroSlagrutemannen, eller kvinnan, som hade den gåvan skaffade en vidjeklyka som sedan hölls fast i båda händerna och hade spetsen riktad uppåt. De promenerade omkring på det område som var lämpligt för brunnens placering. Fanns där någon vattenåder gjorde slagrutan utslag med att spetsen vred sig neråt på det stället där grundvattnet fanns...

Read More

Norrländsk folktro: Bärarn

folktroEn art av gammal folktro, som tycktes ha varit egendomlig för Norrland och särskilt Jämtland, är tron på Bärarn, på somliga håll kallad puken, bjäran eller beran), en sorts levande varelse, som drog välstånd till ägarens hus men gjorde skada och ohägn hos grannarna. En person, som misstänktes äga bärarn, var därför hatad och föraktad, synnerligast som han, då han skaffat sig puken, samtidigt försvurit sig åt den onde...

Read More

Johan Thomasson

brottJohan Thomasson hade "oloflig umgänge" två gånger med sin dotter Maria. Vid ett extra ting 1760 på gästgivaregården i Röbäck utanför Umeå dömdes Johan och dottern Maria till lagens strängaste straff: "för thess med dottern begågne blodskam halshuggas och steglas samt Maria äfwen halshuggas och i båle brännas". 

Read More

Oäktingar och barnamördare

brottDen gamle Olof Læstander hade lefvat ända omkring 1760 På Öhrlings tid eller 1773 voro hans söner Länsman Lars Læstander i Kasker och Petter Læstander i Buokt Lars Læstanders son Olof Læstander var klockare Af Pehr Zachrissons söner var Zachri Pehrsson fadrens efterträdare i Racktjålm de öfriga voro ännu icke sina egna Af Arieplogs nuvarande 40 Nybyggare äro 7 med namnet Læstander... 

Read More

Navigering

[0] Forum

Gå till fullversion