Sidor: [1] 2
Magnus LadulåsI november 1915, i samband med en stor renovering av Riddarholmskyrkan, påbörjade arkitekten och konsthistorikern Martin Olsson en undersökning i koret främst för att återfinna Magnus Ladulås grav. Gravtumban hade varit föremål för undersökningar tidigare, men de provgropar som gjorts hade missat sitt mål och tumban ansågs vara tom. Denna gång började man med att flytta undan gravtumbans lock och jobba sig nedåt.

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
historiaEn kyrkogård skiljer sig från en begravningsplats på så sätt att den ligger i direkt anslutning av en kyrkobyggnad. Många begravningsplatser ansluter endast till ett begravningskapell. Den text som nedan sammanfattar kyrkogårdarnas historia rör i stor utsträckning även begravningsplatser vad gäller gravskick och utformning.

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
historiaNär budet om Engelbrekt Engelbrektssons död år 1436 nådde Stockholm förefaller det ha kommit som en överraskning för rådsherrar och övriga församlade. Konspirationsteoretiker har gjort gällande att Karl Knutsson, landets mäktigaste man och Engelbrekts konkurrent i kampen om ledningen av upproret mot unionsmonarken Erik, i hemlighet var lierad med mördaren Magnus Bengtsson, men för detta finns inga bevis. 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

26 apr 2017 - Offerfjäll

OfferfjällInte långt ifrån Silbojokk ska det ha funnits ett heligt offerfjäll, Wala vari. Så ser den stavning ut som kyrkoherden i Piteå Olaus Graan lämnade efter sig. Bakgrunden var att samen Hans Friare, troligen på 1660-talet eller något senare, ska ha berättat om fjället för Graan. Hans Friare uppges i Bromés sammanställning ha arbetat med transporter i bergverksrörelsen och var stationerad i Vaksnäs vid Hornavan. Han ska ha varit en "ivrig avgudadyrkare och spåman". 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

12 apr 2017 - Nasaledens historia

historia
Hösten 1634 hittades silvermalm på Nasafjället uppe vid gränsen mot Norge. Under pågående storkrig i Tyskland var Sveriges kassakista vid denna tid ovanligt tom och varje möjlighet till påfyllning togs till vara. Att gruvor kunde ge mycket visste man från exempelvis stora Kopparberget och Sala silvergruva. Regeringen satte in stora resurser och upptäckten utlöste en febril och imponerande aktivitet. 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

12 apr 2017 - Silbojock

historiaVid den hytta, som 1635 anlades vid Silbojocks utflöde i Sädvajaur i och för Nasafjällsmalmens förädling (se inledn. till Arjeplog och Nasafjäll), anställdes omedelbart en af bergsstaten aflönad brukspredikant, hvilken vid inrättandet af Silbojocks pastorat gen. kgl. förordn. 24 sept. 1640 blef dess förste khde. Trots att den egentliga betingelsen för församlingens uppkomst och tillvaro i och med silfververkets förstöring af norrmännen 1659 upphörde, kom pastoratet att äga bestånd i ännu tre kvarts sekel. 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
historiaParallellt med gruvbrytningen pågick ett omfattande missionsarbete för att göra samerna i området till ”goda kristna och svenskar”. För detta ändamål kom en präst till Silbojokk redan 1635. 1640 bildades fyra nya församlingar i Pite Lappmark: Arjeplog, Arvidsjaur Nasafjäll och Silbojokk. Den senare skulle omfatta Semisjaurs sameby och hyttans arbetare. Det finns inte så mycket uppgifter om den första kyrkan i Silbojokk. Under de första åren hölls gudstjänst i provisoriska lokaler.

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

12 apr 2017 - VID VÄGEN TILL GRUVAN

historiaAll trafik till och från Nasafjäll och bruket i Adolfström skulle passera nybygget i Båtsjaur. Med båt från Arjeplog kom man via Uddjaur och Aisjaur fram till nybygget, där omlastning av varor kunde ske. Från nybygget gick en gång och körväg till Laisvall där sonen David kom att slå sig ned. Från Laisvall gick färden vidare till Adolfström med båt, morkorna (sträckorna mellan roddlederna) passerade man till fots. Från Adolfström gick sedan en gång och ridväg upp till Nasafjäll. Under en tid var klockarens älsta son Lars Olofsson Læstander anställd och bosatt vid bruket. 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
historiaParallellt med gruvbrytningen pågick ett omfattande missionsarbete för att göra samerna i området till ”goda kristna och svenskar”. För detta ändamål kom en präst till Silbojokk redan 1635. 1640 bildades fyra nya församlingar i Pite Lappmark: Arjeplog, Arvidsjaur Nasafjäll och Silbojokk. Den senare skulle omfatta Semisjaurs sameby och hyttans arbetare. Det finns inte så mycket uppgifter om den första kyrkan i Silbojokk. Under de första åren hölls gudstjänst i provisoriska lokaler.

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

13 mar 2017 - Johannes Bureus

historia
Han var, som andra lärda på 1600-talet, en mångkonstnär. Mest känd är Johannes Bureus för sin inventering av svenska runstenar, ett arbete som påskyndades av drottning Kristina. Det man lärt sig som barn sitter gärna kvar i sinnet hela livet och påverkar synen på vad som är de givna förutsättningarna för vårt vetande om världen. Även stora forskare är fångar i sin egen tid, särskilt när det gäller före­ställningar om det övernaturliga. Den lysande 1600-talsmatematikern Leibniz räknar således i sina filosofiska arbeten både andar och odödliga själar som lika faktabaserade begrepp som den iakttagbara verkligheten.

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Sidor: [1] 2