Sidor: [1] 2

10 maj 2018 - Lappgubbens förbannelse

LappgubbeI byn Ljusta i Sköns socken, som ligger i Medelpad, inträffade för närmare 70 år sedan en hel del mystiska händelser, som aldrig blevo uppklarade. Platsen för dessa tilldragelser var en bondgård, som gränsade intill Ljusta Tingställe. Spökerierna blevo givetvis mycket uppmärksammade i socknen och även i vida landet, där de spredos genom positivhalarna. Säkert finnes det ännu många åldringar, som komma ihåg "Ljustavisan". 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

16 okt 2017 - Stalo

StaloDen första gången Stalo förekommer i skriven form är i Lexicon Lapponicum (1768/1780), även om begreppet funnits tidigare i samisk sagotradition, troligen i flera hundra år. I Lexicon Lapponicum beskrivs Stalo som en enögd och grym jätte bärande svarta järnkläder...

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

15 okt 2017 - Tjamstanberget

sagner

Sägner i mängd finns spunna kring Tjamstanberget. En gång lär där ha funnits en seite, en samisk avgudabild. De kristna missionärerna ville förinta den. Då smög samerna Aslak och Ella från Koppsele upp om natten, förde undan stenguden,gömde den väster om de stora sjöarna — så seiten är det inte så stor idé att ni längre letar efter. Däremot finner ni något lättare Erik-Sjulsastenen vid stupet ovanför Malåträsket ...

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
sagnerUnder dessa gruvepoker så har det skapats en massa sagor och sägner, en del av dessa kan du ta del av i den bok om “Kristina-vägen” som Lars Lundberg gett ut. Lars som på sin fritid, forskade om Nasaepoken och letade fram den gamla sträckningen, har tyvärr gått bort, men hans enorma arbete lever kvar.

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

31 aug 2017 - Ersson i Lögda

Ersson i LögdaEn, vad man kallar, "klok gubbe" och t. o. m. "undergörare", var på sin tid Per Ersson i Lögda. Han var son till den omtalade Erik Jonsson från Remmaren och född troligen år 1800. Erik Jonsson torde ha lagt sig .vinn om att så noggrant som möjligt lära sin son, vad han själv kunde, och den kunskapen föll tydligen i god jord, fast Per Ersson tycktes mera uteslutande ha satt som sitt mål att med denna sin "klokskap" vara sina medmänniskor till nytta i en tid, då läkarhjälp var svår att uppbringa. 

Read More

Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Sidor: [1] 2