Dödsbevis sök- Stockholm

Hälsovårdsnämnden och första stadsläkarens dödsbevis finns registrerade för åren 1878–1926. Större delarna av Stockholm utom församlingar Adolf Fredrik, Hedvig Eleonora samt Engelbrekt och Johannes finns med i registret. Uppgifterna i registret är hämtade från dödsbevis, blanketter ifyllda av läkare. Dödsbevisen finns...

Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 -1650 (EBOOK)

Föreliggande bok bygger på en genomgång av följande källmaterial: landskapshandlingar för Västerbotten 1539-1630 samt för Norrland 1554-1610. I detta material ingår bågaskattelängder, jordeböcker, tiondelängder, saköreslängder, domböcker, fiskelängder och köpmannaförteckningar. Norrlands landskapshandlingar tiden 1611-1622 har dock inte genomgåtts. Till de genomgångna källmaterialen...

Bure-ätten en DNA-analys

En uppmärksammad DNA-analys genomfördes 2013 av Peter Sjölund och Ronny Norberg. Y-kromosomer (som ärvs från far till son) undersöktes för nu levande ättlingar på manssidan till Gamle Olof Herssesons söner Anders Olofsson och Olof Olofsson, som alla visade sig vara bärare...
Visa
Göm