Kategori: Adel

Maria Elisabet av Sverige

Maria Elisabeth. Denna prinsessa, olycklig i åminnelse, var född 1596 och af naturen särdeles vanlottad. Ful var hon, samt beständigt sjuklig, till följd af en klen, icke fullkomligt färdig och välbildad kroppsbyggnad. Hon var äfven ganska klen till förståndet och påstods...

Adliga ätten Werdenhoff

Släkt som härstammar från stiftet Bremen i Tyskland vid namn Wernhof och Werdenhoff. Äldste kände stamfader skall vara en Heinrich Werdenhoff. Hans tre söner, kaptenen sedermera ryttmästaren vid Livländska adelsfaneregementet Jost Werdenhoff (1611–1694), kvartermästaren vid Adelns rusttjänst i Ingermanland sedermera kaptenen...
Visa
Göm