PRÄSTSLÄKTER I SVERIGE

Prästsläkt är ett begrepp inom svensk genealogi för att karakterisera vissa svenska släkter med medlemmar med koppling till kyrkan och dess prästerskap. Det var vanligt att bondsöner som sändes till gymnasiet avsåg att bli präster, och detta blev ofta en språngbräda för vidare socialt avancemang. Systemet för kyrkliga tjänstetillsättningar gjorde det samtidigt fördelaktigt för åtminstone någon son i en prästfamilj att stanna i faderns yrke och det uppstod därför släkter där man i många generationer – ibland under flera hundra år – var präster, eller släkter där ett anmärkningsvärt antal medlemmar samtidigt kunde återfinnas på olika prästtjänster, ofta inom samma stift. Ibland sammanföll dessa båda kategorier. Dessa kriterier gör att man kan anse vissa släkter som en typisk “prästsläkt”.Med reformationen gavs svenska präster möjlighet att gifta sig och skaffa legitima barn. Med detta blev det vanligt att prästtjänster övergick på en son eller måg med biskopens och domkapitlets godkännande, eller att en ogift präst kunde få en tjänst genom konservering av änkan, det vill säga gifta sig med företrädarens änka.
wikiprdia.se

Tips! använd  CTRL + F för att få upp sökrutan

Abelin är en svensk släkt, vars äldste kände medlem är Matts Hansson Mariager, kyrkoherde i Asarum. Från dennes son Hans Matsson Abelin, kyrkoherde i Karlshamn, (död 1686), härstammar en släktgren.

STAD / LANDSKAP  Karlshamn  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT

Acrelius är en svensk släkt som härstammar från Österåkers socken, Uppland där sju på varandra följande kyrkoherdar genom börd eller ingifte tillhört släkten. Den tidigaste av dessa var Ericus Olai Helsingius (1507–1591), vars ättlingar efter hemsocknen antog namnet Acrelius (efter latin ager, som betyder “åker”). Hans sonsons son, professor i Åbo Ericus Danielis Achrelius var far till professorn Daniel Achrelius. Genom en annan sonsons son blev han stamfar för släkten Akrel (Akrell) och genom en tredje till Israel Acrelius och hans bror Olof, varav den senare adlades 1780 med namnet af Acrel.

STAD / LANDSKAP  Uppsala  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11 

Afzelius är namnet på flera släkter, varav den med flest betydande medlemmar har sina rötter i Broddetorp i Västergötland.

STAD / LANDSKAP 
Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

Ahlqvist är en öländsk prästsläkt med flera generationer av präster. Dess första kända stamfader uppges vara livknekten hos Karl XII och tillika länsman i Södra Möre – Olof Ahlqvist, boende på gården Ahlsjö i Mortorps socken, Kalmar län, som därefter tog sig namnet Ahlqvist.

Utmärkande för släkten är mansnamnet Pehr/Petrus som i en släktgren oavbrutet har innehafts i över 300 år, motsvarande 9 generationer.

STAD / LANDSKAP  Kalmar (Öland)  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  8

STAD / LANDSKAP  ÅBO  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  ÅBO  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  8

Alftan även skrivet Alfthan och von Alfthan, är ett övervägande finländskt efternamn, som bärs av en släkt med ursprung i Alfta socken i dagens Ovanåkers kommun i Sverige. Namnet är känt sedan 1600-talet. Den finländska ätten von Alfthan utgår från ämbetsmannen Georg Alfthan, som 1866 adlades med detta namn, och som 1886 erhöll friherrlig värdighet.

STAD / LANDSKAP  ÅBO  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  16

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  15

Benzelius är en prästsläkt som härstammar från Bensbyn i Luleå kommun, från vilken by namnet är bildat.

STAD / LANDSKAP  Luleå?  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT Fyra ärkebiskopar 1600-1700-tal

Bexell är en ursprungligen småländsk prästsläkt, vars namn är taget efter orten Bäckseda, med flera generationer av kända präster. Bland de nuvarande företrädarna för denna släkt märks professorn i etik vid och tidigare rektorn för Lunds universitet Göran Bexell och dennes kusiner teologie doktor Peter Bexell och professorn i kyrkohistoria vid Uppsala universitet Oloph Bexell, vilka alla tre är präster i Svenska kyrkan.

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 17

Billing är en släkt som härstammar från den skånske kontraktsprosten Johan Hansson (1602-1669), kyrkoherde i Billinge och Röstånga.

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 26

Blix är ett svenskt och norskt efternamn. Den 31 december 2012 var det 198 personer i Sverige med efternamnet Blix, och den 15 oktober 2013 var det 638 personer i Norge med detta efternamn.

STAD / LANDSKAP 
Härnösand  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 28

Boëthius är ett svenskt efternamn som bärs av en norrländsk släkt, känd sedan 1600-talet, och en av Sveriges äldre prästsläkter. Namnet uttalas Boé:tsius och kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Boethius och Boëthius.

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 14

Brask är en svensk ätt med anor från medeltiden, troligen härstammande från Tyskland. I slutet av medeltiden var den vitt spridd i Östergötland.

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 8

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 13

Bring är en svensk släkt, som enligt obekräftade uppgifter lär härstamma från en norsk adlig ätt, vilken vid slutet av 1500-talet överflyttade till Skåne med Mathias Enertssen Bring. Dennes son Enert Mattson Bring var en mycket rik köpman i Landskrona. Från en av hans söner, kyrkoherden i Brönnestad Jöns Bring, död 1684 och dennes son Ebbe Bring, (1660-1737), kyrkoherde först i Bosjökloster, sedan i Brönnestad, härstammar de nu levande släkterna Bring och Lagerbring. Släkten har varit en av de mest framträdande prästsläkterna i Lunds stift, men fick också tidigt representanter bland professorerna vid Lunds universitet.

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 18

STAD / LANDSKAP  Kalmar  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 9

Cavallin är en småländsk släkt känd från 1400-talet, ursprungligen från gården Håldala i Västra Torsås socken i Kronobergs län. Äldsta kända stamfadern för släkterna Cavallius, Cavallin, Kavallin, Cavalli, Hyltén-Cavallius och Cavalli-Björkman var bonden Sven i Huledal, född i slutet av 1400-talet och ägare till Håldala. Erngisles Olufssons äldste son, Olaus Cavallius, 1648–1708, blev professor i Lund och sedan biskop i Växjö. Dennes ende son Samuel, 1692–1774, ryttmästare vid Södra skånska kavalleriregementet, blev 1716, såsom biskopsson och för tapperhet i fält, erbjuden adelskap av Karl XII, vilket han dock avböjde. I enlighet med konungens önskemål ändrade han emellertid sitt efternamn till Cavallin, och från honom härstammar denna släkt.

STAD / LANDSKAP  Småland  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 5 ?

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 11

Cnattingius är en prästsläkt som härstammar från bonden Jon Jonsson i Hölja by, Västerlösa socken. Hans son Sveno Jonse (1555-1589) som var kyrkoherde i Skeppsås och Älvestad kallade sig Knating. Han blev i sin tur far till kyrkoherden i Västerlösa Nicolaus Svenonis (1588-1672) som antog namnet Knatingius. Dennes sonson kyrkoherden i Västra Ny socken (1666-1733) skrev sig Cnattingius.

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 17

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 42

STAD / LANDSKAP  Kalmar  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 18

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 6

Drake är namnet på en jämtländsk släkt med präster på 1600- och 1700-talen, där en gren adlades med namnet von Drake. Den adliga grenen är utslocknad.

STAD / LANDSKAP  Härnösand  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 14

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 10

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 8

STAD / LANDSKAP  Karlstad  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 11

Emporagrius var en av Sveriges äldre prästsläkter, känd sedan 1500-talet. Namnet sägs härröra från det i Torsåkers socken belägna Ovanåker i Gästrikland översatt till grekiska. Till denna släkt hör bland andra biskopen i Strängnäs Erik Gabrielsson Emporagrius (1606-1674), vars son adlades Lillieflycht. Släktens äldste med säkerhet kände stamfader var kyrkoherde och riksdagsman Ericus Svenonius Emporagrius som uppges född under 1530-talet. Släkten antas ha utslocknat på svärdssidan under 1800-talets första hälft.

STAD / LANDSKAP  Ovanåker   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  5 ?

STAD / LANDSKAP  Strängnäs  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 9

Eosander, prästsläkt som härstammar från Östergötland genom äldste kände stamfader Magnus, kyrkoherde i Åsbo socken, nämnd cirka 1550. Dennes son Nicolaus Magni Eosander (-1606), kyrkoherde i Skällvik, antog släktnamnet.

Två släktgrenar har blivit adlade med namnen Lillieroot och Göthe.

Bland släktmedlemmarna märks Nils Eosander och dennes son Johann Friedrich Eosander von Göthe.

STAD / LANDSKAP  Östergötland ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT

Fant är ett svenskt efternamn, som bärs av en svensk släkt, ursprungligen stammande från Finland och känd sedan 1500-talet.

STAD / LANDSKAP  Uppsala  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

Fegræus Prästsläkt. I en del äldre källor kallad “Stora Wånga-slägten.” Härstammar från Hans Bengtsson, kyrkoherde i Särestad (Johannes Benedicti). Gift med Catharina Töresdotter.

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

Fellman är en österbottnisk släkt vars medlemmar i flera generationer verkade som präster i finska Lappland. Bland dess äldsta kända medlemmar finns två som undertecknade Uppsala mötes beslut.

Ättlingar till Esaias Mansueti Fellman (1620–1697)[1], som kallats “lapparnas apostel”, blev stamfar till en gren som fram till 1832 verkade som präster i Österbotten och Kemi lappmark.

En släktgren upphöjdes i adelskap 1902, med bröderna Isak Fellman (1841-1919) och senator Gustaf Esaias Fellman (1843-1916).

Bland övriga medlemmar av släkten märks naturforskaren Jakob Fellman, far till Isak och Gustaf Esaias, och kemisten Hjalmar Fellman.

STAD / LANDSKAP  Finska lappland / Österbotten  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT

Fornander småländsk släkt, härstammande från kyrkoherden i Nottebäck (Kron) Andreas Olai F (1648–1710), som var bondson från Förnäs i Gränna landsförsamling (Jönk). Två av hans söner blev efter varandra kyrkoherdar i Malmbäck (Jönk), nämligen Nils F (1684–1731) och prosten Petrus F (1696–1765). Ytterligare en son var prosten Olaus F (1687–1739) i Döderhult (Kalm).

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  14

STAD / LANDSKAP  Karlstad ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  7

Gezelius Släkten härstammar från Kyrkoherde Johannes Gezelius, född 1615-02-03 på Gesala, varav han tog sitt tillnamn.

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  20

STAD / LANDSKAP  Göteborg  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  17

Graan var en svensk adelsätt från Västerbotten och Lappland av samiskt ursprung. Ursprunget sägs vara från Kyrkoherden Olaus Stephani Graan. Winnbergs släkten har sina rötter ur denna släkt.

STAD / LANDSKAP  Härnösand ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

Grape  är en svensk släkt som invandrade från Lübeck 1629.

STAD / LANDSKAP  Härnösand ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

Halenius är en släkt som härstammar från Lycksele församlings förste kyrkoherde Jonas Oestionis och hans hustru Anna Kenicia som var syster till ärkebiskop Petrus Kenicius från Bureätten.

Jonas Oestionis var sannolikt född i byn Hallen i Nordmaling, och var verksam som kyrkoherde i Lycksele och Bergsjö församling. Han och Anna Kenicia fick en dotter, mor till Andreas Grubb, och flera söner, däribland adjunkten vid Uppsala universitet Laurentius Jonæ Halenius (d.ä.), död 1639, handelsmannen Könik Halenius i Hudiksvall, kontraktsprosten Johan Halenius i Väddö församling, och kyrkoherden Jonas Halenius i Bergsjö.

Kontraktsprosten i Väddö blev stamfader till en stor släkt, varibland kan nämns sonen Petrus Halenius som adlades Hallenstedt och sonsonen Jonas Petri Halenius som var Linnés lärjunge. Efter honom är växtsläktet Halenia uppkallat, som tillhör växtfamiljen Gentianaceae. Ett par sonsöner till kontraktsprosten kallade sig Halén.

Kyrkoherden i Bergsjö hade flera söner, däribland Laurentius Jonæ Halenius vars ena son Engelbert Halenius blev biskop. Han gifte sig med en dotter till Daniel Djurberg; en av deras döttrar gifte sig Victorin och fick med sina döttrar många ättlingar som var verksamma inom bruksindustrin, däribland i släkterna Heijkensköld och Cederborgh.

STAD / LANDSKAP  Lappland, mfl.  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT

STAD / LANDSKAP  Strängnäs ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  18

STAD / LANDSKAP  Västerås ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

Herlitz Från David H (d 1638), organist i Visby, härstammar den sv släkten. Davids son kh Elias H (d 1681) i Väskinde, o dennes son kh Hans H (1670—1730) i Fole samt fem söner till den sistnämnde blev präster på Gotland, likaså flera ättlingar till Hans H:s andre son.

STAD / LANDSKAP  Visby / Gotland ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  14

Holstenius  är en svensk släkt som härstammar från bergsmannen Holsten Andersson i Kallmora.

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  18

STAD / LANDSKAP  Växjö / Uppsala ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  17

STAD / LANDSKAP  Härnösand ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  39

STAD / LANDSKAP  Skara ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  15

STAD / LANDSKAP Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

Kjerrulf också i formerna Kjærulff, Kjærulf, Kierulff, Kierulf, Kjerulf, Kiærulf, Kærulf, Kjaerulf, från början en nordjylländsk släkt, från Vendsyssel, där den kan föras tillbaks till början på 1400-talet. Släktens stamfader var Anders Andersen Ulff eller Wolf som invandrade från Holstein. Denna släkt förde i sitt vapen en “graa ulv gangendes” och skall ha sitt ursprung i den klan av släkter från Holstein som alla bar en varg i sitt vapen, dessa var: von der Wisch, Pogwish och Wulf. Släkten har i dag förgreningar i många länder, speciellt i Danmark, Norge, USA och Filippinerna. Många av de svenska ättlingarna härstammar från Martinus Nicolai Kjerrulf som var regementspastor i greve Aschebergs regemente i Halland. Bland ättlingarna adlades en gren Kjerrulf von Wolffen 1772.

STAD / LANDSKAP  Göteborg  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  15

Klefbeck är en prästsläkt med rötter i Vilske-Kleva socken i Västergötland. Släktnamnet Klefbeck togs av den förste prästen i släkten, Jonas (1678-1741), genom en kombination av sockennamnet och namnet på familjens gård Bäcken. Bland senare präster är den mest kände Ernst Klefbeck (1866-1950) som var socialdemokratisk riksdagsman, grundare av idrottsföreningen SoIK Hellas samt den förste kyrkoherden i Sofia församling i Stockholm.

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

Knös är en i svenska kyrko- och lärdomshistorien berömd släkt. Den härstammar från en bonde vid namn Olof Andersson, som föddes omkring 1605 och som dog omkring 1662. Olof Andersson var bonde på hemmanet Knorren eller Knörren i Hangelösa socken i Västergötland.

STAD / LANDSKAP  Västergötland  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT

STAD / LANDSKAP  Härnösand  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  13

Kolmodin är en svensk släkt från Hälsingland, en av Sveriges gamla prästsläkter.

STAD / LANDSKAP  Uppsala m.fl.stift  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  21

Læstadius ibland skrivet Laestadius är en bemärkt svensk prästsläkt, härstammandes från Lästa i Ytterlännäs socken i Ångermanland. Bonden Nils Olofsson (född 1575) och dennes hustru Agata Sjulsdotters äldste son antog efter avslutade präststudier namnet Johan Nicolai Læstadius, efter hembyns namn.

Denna prästsläkt ingår i släkten Winnbergs anor.

STAD / LANDSKAP  Härnösand   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

Lagerlöf Släkt från Värmland är den mest kända av släkterna Lagerlöf och innefattar, förutom författaren Selma Lagerlöf, bland andra en rad präster, riksdagsmän, professorer och personer verksamma inom film/teater.

STAD / LANDSKAP  Karlstad  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  18

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

STAD / LANDSKAP  Strängnäs   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  16

Lutteman släkten, härstammande från fältskären Johan Lütteman (1605–62) i Visby, som uppges ha varit född i Jever i Ostfriesland (Butendorff) och sannolikt är identisk med en samtidigt i Visby verksam gästgivare, köpman och kämnär med detta namn, som enligt ett rådhusrättsprotokoll kom till Visby 1638 (Herlitz). Han gifte sig med en änka, som i sitt föregående äktenskap blev stammor för släkten Herlitz.

STAD / LANDSKAP  Visby / Gotland  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  26

Lyth släkt, vars till namnet okände sv stamfar enligt obestyrkt tradition (Butendorff) skall ha flyttat till Gotland från Lüttich (Liège) i slutet av 1500-talet. En person, som i Visby rådhusrätts protokoll och i tullräkenskaper kallas bl a Peder Lyt och Peder Lytt men själv skrev sig Pieter Lötte (d senast 1653), namnes från 1625 som köpman i Visby (Bolling).

STAD / LANDSKAP  Visby / Gotland  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  15

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  21

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

Otter släkt, från kyrkoherde Laurentius Svenonis Otter son af bonden Sven Larsson och Marit Andersdotter, L i Långe i Eriksberg 1563; kom till Sk ara 1578 och studerade der 26 år, livarefter lian blef kollega vid samma skola 1604; prestv. 1607; kommin. i Skara 16.09. Då Danskarne d. 7 nov. 1611 brände Skara, miste han all sin egendom och blef illa huggen i halsen. År 1612 förordnades han till pastor vid hospitalet, och 1613 till kyrkoh. på Kållandsö.*) Han är den förste, som antecknat kyrkornas inkomster och utgifter. Död d. 7 jan. 1663, då han således varit 100 år gammal.

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

Palme är en svensk släkt som troligen härstammar från Nederländerna, och som invandrade i början av 1600-talet till Sverige med Palme Lyder, född på 1570-talet, död 1630. Denne bedrev handels- och rederirörelse i Ystad och var ombud för Lübeck. Släktnamnet ändrades till Palm på 1600-talet, men återgick till Palme på 1700-talet. Lagmannen i Kalmar Christian Adolph Palme (1811-1889) var far till halvsyskonen Henrik Palme och Sven Palme nedan, vilka svarar för var sin månghövdad gren av släkten. Genom Sven Palmes äktenskap med Hanna von Born härstammar många yngre medlemmar av familjen även från biskopen Frans Michael Franzén. Genom Henriks äktenskap med Anna Lavonius härstammar även deras ättlingar från denne biskop. Henriks gren härstammar även från riksrådet Harald Stake och riksrådet Gustaf Cronhielm. Befryndade släkter är von Sydow, Wallenberg, Kreuger och Lagercrantz.

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  9

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  18

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  23

STAD / LANDSKAP  Skara  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  13

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  16

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  14

STAD / LANDSKAP  Östra Ryd  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  13

STAD / LANDSKAP  Västra Ryd  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  9

Schartau Den förste svenske bäraren av namnet Schartau, Jöns Schartau (död 1754) tog namnet efter sin födelseocken Skartofta i nuvarande Sjöbo kommun. Han blev 1728 kyrkoherde i Sörby.

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

Schultzberg är en gammal prästsläkt från Skultuna. Barnen till kyrkoherden i Malma Olaus Magni Schult och dennes hustru Brita Pontelia var de första som kallade sig för Schultzberg. Deras ättlingar har i sin tur gift sig in i flera andra prästsläkter.

STAD / LANDSKAP  Västerås  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  16

STAD / LANDSKAP  Karlstad  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  9

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  13

Stenhammar är en svensk släkt som enligt tradition inom släkten härstammar från gården Hamra i Stens, numera Västra Stenby socken, idag i Motala kommun, Östergötland.

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  8

Stobaeus släkten härstammar från en Lauritz, som under 1570-talet levde i Hedenstad by och socken i Hatting härad av Veile amt på dåvarande Jutland. Omkring 1579, föddes där hans son Jens Lauritzsen Hedenstadensis, som levde ännu 1673 och blev kyrkoherde i Stoby och Sandby i Skåne. Han gifte sig med Sidsel eller Cecilia Christophersdotter och deras barn antog släktnamnet efter Stoby. Med henne fick han eventuellt femton barn, däribland sonen Andreas Stobæus, professor i romersk vältalighet (1642-1714), vars son landshövding Laurentz Christoffer Stobaeus adlades med namnet Stobée.

STAD / LANDSKAP  Lund   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

Sundelin är ett svenskt efternamn, vars tidigaste kända bärare är Nils Eriksson Sundelin (1725–1805), kyrkoherde i Arjeplog socken från 1775, född i Jokkmokks socken till samiska föräldrar. Nils E. S. fick 4 söner med Anna Brita Nordlund, varav den yngste hette Johan Nikolaus (Nils) Sundelin (1770–1822). Johan Nikolaus S. efterträdde sin far som kyrkoherde i Arjeplog från 1807, och blev sedermera även kontraktsprost över Södra lappmarkens kontrakt. Johan Nikolaus S. son Uno August S. (1811–81) blev även han kyrkoherde. Uno August S. fick sönerna Johan August Immanuel Sundelin (1841–1909), Uno Robert Ferdinand Sundelin (1847–1896) samt Jonas Oskar Engelbrekt S. (1849–1902).

STAD / LANDSKAP  Härnösand m.fl.   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  24

STAD / LANDSKAP  Växjö  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  Kalmar   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  15

Swedelius släkt, härstammande från kyrkoherden Andreas Danielis Rettvikensis (1618–84) i Älvdalen, Dal. Han efterträddes som kyrkoherde där av sonen Daniel Andreæ S (1653–1713) som inskrevs vid UU 1672. Denne tog släktnamnet S efter en äga under prästgården i Rättvik kallad Sveden vilken hans far under sin tid som kaplan uppodlat (Hülphers).

STAD / LANDSKAP  Västerås   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  15

Tegnér är en svensk släkt, som frambringat flera betydelsefulla kulturpersoner, bland annat Esaias Tegnér d.ä. och Esaias Tegnér d.y. Alice Tegnér var ingift i släkten. Namnet kommer ursprungligen från Tegnaby socken i Småland.

STAD / LANDSKAP  Växjö   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT 8

Terserus femininum Tersera, är en svensk släkt, varav två personer adlades Tersér eller Terschère år 1683.

STAD / LANDSKAP  Linköping   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

STAD / LANDSKAP  Härnösand   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  20

Tillæus är en gammal prästsläkt från Torsång. Barnen till kyrkoherden i Grangärde Georgius Andreae Tillaeus och hennes hustru Elisabet Arbogensis var de första som kallade sig för Tillaeus. Deras ättlingar har i sin tur gift sig in i flera andra prästsläkter och adelsätter.

STAD / LANDSKAP  Västerås   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  18

Troilius femininum Troilia, är en svensk prästsläkt.

STAD / LANDSKAP  Västerås   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  8

STAD / LANDSKAP  Lund  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  19

STAD / LANDSKAP  Karlstad   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

STAD / LANDSKAP  Karlstad   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  Göteborg   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  19

STAD / LANDSKAP  Göteborg   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  12

Winnberg Prästsläkte från Per Teodor Winnberg, major Johan Ludvigs andre son som var född 1813 i Oviken. Prästvigd d.17 dec 1837.Pastorsadjunkt i Dorotea 1839. Pastorsadjunkt i Helgum 1838 och i Dorotea 1839. Samma år komminister i Ytterlännes.Nådårspredikant i Umeå landsförsamling d. 17.3 1841. Pastorsadjunkti Mo d. 12 april 1843 och i Dorotea d.8 jan 1844. Examen i lappska språket samt praktisk undervisningsprov i Härnösands folkskola den 5 mars 1848. Pastors examen d.5 mars 1853. T.f pastor i Arjeplog d. 13 juni 1854.Utnämnd kyrkoherde i Arvidsjaur d. 18 mars 1874. Pastor i Arjeplog haröfver besvär blifvit anmälda av S. min Adj.Ol.Lindahl i Åsele.

STAD / LANDSKAP  Arjeplog m.fl  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  xx

STAD / LANDSKAP  Skara   ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  11

STAD / LANDSKAP  Uppsala  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  8

STAD / LANDSKAP  Linköping  ANTAL PRÄSTER INOM SAMMA SLÄKT  10

2 811 visningar
Share this!

Denna sida är under uppbyggnad, uppdateras dagligen är det någon släkt som ni tycker saknas går det bra och maila mig om detta på winny(at)winnberg.nu eller posta  forumet på denna länk Prästsläkten

Visa
Göm
error: Content is protected !!