Nyligen invigdes ett helt nytt forskningscentrum på Stockholms universitet, Centrum för paleogenitik, med ambitionen att bli världsledande inom analys av förhistoriskt DNA. Kan forskningen på urgammal arvsmassa komma DNA-släktforskare till del? I Arrheniuslaboratoriet på Stockholms universitet görs nu plats för ett...