Nybyggaren Sjul, som i mitten av 1700-talet kommer vandrande genom skogarna för att söka sig ett lämpligt ställe, där han kan slå sig ned. Mannen går före och ler en ko, hustrun följer tätt efter. Båda ha rätt tunga bördor på...