ÖSTERSUND Nu kan datorer känna igen handskriven text i hundratals år gamla böcker och dokument. Dessa omvandlas sedan till digitalt sökbara dokument, något som öppnar för en helt ny tillgänglighet till informationen. Fornskriftssällskapet i Jämtland är först ut i landet med...