Gustav Vasa och de av hans söner som blev kungar, Erik, Johan och Karl hade många gemensamma karaktärsdrag. Alla uppträdde ofta obehärskat – koleriskt, de var hämndgiriga och grymma och tvekade inte att svika tidigare löften när det gynnade dem själva...