Billberg och af Billbergh, släkt, härstammande från kyrkoherden i Billeberga och Tirup Hans Ottosson (f. 1649, d 1709), vilkens son, kyrkoherden i Ingelstad Gustav Hansson Billberg (f. 1702, d 1762), antog släktnamnet efter hemsocknen. Winnberg kommer in på dessa anor via...