Axel Fredrik Winnberg

Prästvigd 11 maj 1843 och också pastorsadjunkt i Niurunda. V. komminister i Rätan d. 1 jan 1845. Pastorsadjunkt i Sveg i mars 1846. I Nordingrå sept 1847. Pastorsexamen i okt. 1850 0ch adjunkt i Torp maj 1851.Vice komminister i Sundsjö 1854 och t. f. pastor i Hede 1857. Komministeradjunkt i Lillherdal i maj 1857. Vice komminister i Hackås i nov s.å. Kapellpredikant i Hotagen d. 9 juni 1858 tillika poststationsföreståndare därstädes 1863. Kyrkoherde i Frostviken d. 1 maj 1875. Axel Fredrik var känd för sina omfattande kunskaper i latin.

Hans studier i svedenborgiana föranledde domkapitlet att ge honom tjänstledigt för vidare forskning. Han Inköpte en mindre egendom i närheten av Karlstad för där i lugn och ro odla sina specialiteter. Vid mässfall blev han tid efter annan anmodad att träda till såsom ersättare. När han en gång vid ett dylikt tillfälle skulle leda nattvardsgången var tillgången på nattvardsvin så knapp, att han förslaget utblandade det med porter, vilket väckte sådan förargelse, att domkapitlet såg sig nödsakade att utdela en allvarlig erinran, också fastställd av Svea Hovrätt.

Det humoristiska inslaget kan trots formella invändningar uppfattas och uppskattas till sitt rätta värde av hans sentida ättlingar. Krönikeförfattaren har ej kunnat neka sig nöjet av sin uppskattning med att på Alla Helgonsdag under en följd av år förse hans grav på Norra Kyrkogården i Stockholm med brinnande ljus för att skingra förgätenheten av hans grift.

862 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm