Föreliggande bok bygger på en genomgång av följande källmaterial: landskapshandlingar för Västerbotten 1539-1630 samt för Norrland 1554-1610. I detta material ingår bågaskattelängder, jordeböcker, tiondelängder, saköreslängder, domböcker, fiskelängder och köpmannaförteckningar. Norrlands landskapshandlingar tiden 1611-1622 har dock inte genomgåtts. Till de genomgångna källmaterialen...