Kategori: Historia

Kyrkböckernas uppkomst

De äldsta kända förteckningarna över en befolkning uppkom redan under romarriket, vilket gjordes genom muntlig självdeklaration vart fjärde eller femte år inför censorer. Dessa uppgifter antecknades i mantals- och skattelängder. Under romarriket fördes även mönsterrullor över värnpliktiga. Med det romerska civilregistraturet...
Visa
Göm
error: Content is protected !!