Kategori: Sjukdomar

Porfyri

Porfyri kommer av det grekiska ordet “porphyros” som betyder purpur. Skälet är att patienternas urin färgas röd under symptomatisk fas. Ärftlighet Akut intermittent porfyri är autosomalt dominant ärftlig. Om den ena föräldern har sjukdomsanlaget blir risken för såväl söner som döttrar...
Visa
Göm
error: Content is protected !!