Till utvandrarströmmen från Västerbotten bidrog Vilhelmina socken med en rännil även om socknens andel — som Tedebrand nämnt — vid ett par tillfällen var så påfallande att den särskilt omnämndes av landshövdingen i hans ämbetsberättelse. Inte fullt 1.000 personer emigrerade från...