Kategori: Winnberg

Adliga ätten Werdenhoff

Släkt som härstammar från stiftet Bremen i Tyskland vid namn Wernhof och Werdenhoff. Äldste kände stamfader skall vara en Heinrich Werdenhoff. Hans tre söner, kaptenen sedermera ryttmästaren vid Livländska adelsfaneregementet Jost Werdenhoff (1611–1694), kvartermästaren vid Adelns rusttjänst i Ingermanland sedermera kaptenen...

Erik Jönsson Lunow

Eric Jönsson eller Johansson Bysseskytt var uppenbarligen en dynamisk man med iögonfallande egenskaper. Han var ej bara en tekniker i skjutkunnandets tjänst. Hans skrivkunnighet med påtagliga estetiska drag gjorde honom användbar för vidgade uppgifter bl. a. såsom förhandlare i ekonomiska frågor....
Visa
Göm