Nasafjäll ett abrupt slut?

I augusti 1659, då krig rådde med Danmark, fick gruvdriften i Nasafjäll ett abrupt slut. En truppstyrka från Norge kom över fjället, plundrade och brände både gruvan och hyttan och jagade arbetskraften ut på fjället. Kyrkoherde Eric Norceus berättar i ett vittnesmål från den 30 augusti 1660:

”Den 15 augusti (1659) … kommo ryttarna tillika med fotfolket uti en gruvelig furie ansättandes. Dess anförare, Preben von Ahnen, kom dit jag med Jonas var stadd, satte pistolen för mitt bröst och frågade, om jag ville låta mig fångas eller nederskjutas; jag bad alltså om kvarter (pardon) … (De) Lät alltså samma dato sticka elden på hyttan, bokhuset, kvarnen, smedjan och kyrkan … Därmed avreste de till Nasafjäll, det de sammaledes d.18 dito uppbrände, men folket, 18 man, som arbetade blev fienden varse och undkom, att icke en man blev fången, allenast en sjuk … Han visste omständigen berätta att fienden allt uppbrände.”

Mellan åren 1635 och 1659 hade ungefär 900 kg silver och 250 ton bly producerats men kostnaderna för denna produktion översteg betydligt värdet. Petrus Lestadius kommenterade händelsen så här:

”Aldrig har en fiendtlig invasion varit för något land mer välgörande än Danskarnas var för Arieplog, när de förstörde Nasafjells silververk. .. ”

Källor:

Nasafjäll-Silbojokk Gruvdrift och skogspåverkan, PDF

Laestadius, Fortsättning av Journalen … sid 217

752 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm