Släktnamnet Winnberg

Släktnamnet Winnberg uppkom under 1600-talet, men hur det uppkom är fortfarande höljt i dunkel. Johan Ersson hade säkerligen kunnat besvara denna. Hans ättlingar kan bara spekulera över, vad som hände under 1670-talets skånska krig, då måhända någonting inträffade vid socknen Winberg strax norr om Falkenberg. Men denna tidiga namnangivelse förblir en källa till undran.

Enligt svensk lag skall barn födda inom äktenskapet bära faderns släktnamn. Utomäktenskapliga barn uppkallades efter modern. Med faderns samtycke kan dock de senare anta hans namn.

Nya släktnamn får numera antas med statens medgivande. Före 1920 kunde namnbyten ske genom kyrkoherden i församlingen medverkan. Enligt mordern tidsuppfattning kan barn inom äktenskapet även anta moderns namn efter godkännande av vederbörlig myndighet, men om man vill anta farmoderns namn måste synnerliga skäl föreligga.

Släktnamnet Winnberg
Under 1800-talet påträffar man understundom familjer, som, utan att kunna åberopa någon som helst tradition eller biologiska förbindelse, tillägnade sig ett redan befintligt familjenamn.

En kassör vid Olofsfors bruk i Västernorrland hette Olof Viktor Winnberg. Han var född den 24 september 1855 i Nordmaling. Vid en närmare undersökning visades det sig, att han var son till en orgeltrampare i Tuna, strax söder om Sundsvall. Denne hette Nils Olof Winberg. Någon som helst anknytning till de Winnbergska familjerna kunde ej spåras. Nils Olof var son till en torpare Runsvik i Sköns församling, som hete Anders, vilken av någon anledning tog sig namnet Vinberg, trots att hans far, Hans, som bodde i Västland, bar det ej så särdeles vanliga namnet Sjödin.

Något släktband med den jämtländska familjen Winnberg föreligger alltså inte. Johan Viktor Winnberg hade en son, som var kassör i Svenska Handelsbanken i Göteborg, vid namn Nils Johan Verner född den 2 september 1891. Huruvida han har nu levande ättlingar saknar därför intresse.

Ett liknande fall föreligger vad gäller vagnsmakargesällen Isak Vinberg i Jönköping och hans hustru Inga Margareta Berglund. deras son Johan Gustav Winberg, född 1823 blev apotekare och lade frikostigt ett nytt n och ett dubbelt V till sitt ursprungliga namn utan att ha någon biologisk förbindelse med Johan Ersson-släkten Winnberg med dess rötter till 15- och 1600-tal.

Källa: Utdrag ur, Lars Erik Winnbergs släktkrönika

1 173 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Visa
Göm
error: Content is protected !!