»Det har varit en gammal sam här i socknen, att det skall ha funnits en kyrka på norra sidan vid östra ändan av sjön Sannaren.» Så började Hans Hansson från Storjola (född 1852) sin berättelse och meddelade sedan i sak följande:...