Kategori: Kyrkor

Nasafjälls kapell

Man vet inte mycket om den första kyrkobyggnaden i Silbojokk, men på Nasafjäll stod ett kapell färdigt i juli 1641, tillsammans med en enkel prästgård.[1] År 1659 förstördes såväl gruvan på fjället som hyttan vid Silbojokk av en norsk styrka. Silbojokks...

Stenseles kyrka

Den första kapellbyggnaden i Stensele, som påbörjades 1816 och hvarå ett kostnadsförslag förelåg, slutande på 1000 riksdaler riksgälds, var 45 aln. lång och 15 ä 16 aln. bred. 1 afvaktan på dess fullbordande hölls gudstjänsten i en större kyrkstuga. Den nuvarande...

Första kyrkan i Silbojokk

Parallellt med gruvbrytningen pågick ett omfattande missionsarbete för att göra samerna i området till ”goda kristna och svenskar”. För detta ändamål kom en präst till Silbojokk redan 1635. 1640 bildades fyra nya församlingar i Pite Lappmark: Arjeplog, Arvidsjaur Nasafjäll och Silbojokk....
Visa
Göm
error: Content is protected !!