Stenseles kyrka

Den första kapellbyggnaden i Stensele, som påbörjades 1816 och hvarå ett kostnadsförslag förelåg, slutande på 1000 riksdaler riksgälds, var 45 aln. lång och 15 ä 16 aln. bred. 1 afvaktan på dess fullbordande hölls gudstjänsten i en större kyrkstuga.

Den nuvarande både till storlek och utseende imponerande träkyrkan uppfördes 1885 med torn vid västra kortsidan. Ny predikstol anskaffades då, men den gamla kyrkans finnes äfven, liksom dess dopfunt, i behåll.

Stensele kyrkby har upprepade gånger varit utsatt för förödande eldsvådor.

Första kyrka invigdes 1824. Den rymde 250 besökare. Den ökande folkmängden gjorde att man ganska snart uppförde en större kyrkobyggnad. I slutet av 1882 var folkmängden i socknen 2002 innevånare. Den större kyrkan, Stensele kyrka, invigd 1886, rymde 2000 personer, dvs hela socknens befolkning.

Stensele Kyrka är en av Sveriges största träkyrkor. Brandskyddet har i dag begränsat antalet besökare till 800 personer.

Kyrkan har många vackra inventarier. Nämnas kan att här finner Du ett av de bäst bevarade exemplaren av drottning Kristinas Bibel samt ett exemplar av världens minsta Bibel, stort som ett ¼ frimärke.

Kyrkoherdar som tjänstgjort i Stensele kapell

Pehr Olof Grönlund (1822-29)
Pehr Christian Rådström (1829-59)
Uno August Sundelin (1861-81)
Johannes Mörtsell (1884-88)
Carl Fredrik Læstadius (1891- )

793 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!
Etiketter:,

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm