Petrus Laestadius skriver i sin Journal över Missionsresor i Lappmarken ”andra delen innefattande åren 1828-1832”. (Använder mordern stavning i avskriften) Hyttmästaren Abraham Carlberg var en utmärkt driftig och verksam man. Därför stod han sig bättre än någon annan av bruksfolket, själva...