I kistorna längst fr am till vänster, tre bröder Lundström från Gargaur. Till höger längst fram, Sundström Racksund, sedan med stor krans, Jonas Jonsson Nyliden. Vid kistorna: I svart schalett Anna Sundström m. dotter vid Anna Eklunds kista. Längst bak till...