Etikett: Merkenes

Lapplands Meeka

Låt ej förleda eder av kartbladets anvisningar och landa vid åmynnet, ty strecket gäller vintervägen och ej vandraren, utan ro bara på, till dess vägvisaren bjuder strandhugg. Sedan har man en ytterst lättgången stig på dalbottnen och merendels i älvens vackra...
Visa
Göm
error: Content is protected !!