Merkenis-Graddis Gruveforening

Sommaren 1894 ägnade ”Merkenis intressenter” åt besök och inledande prospektering på plats. I ett upprört protestbrev till bolaget långt senare (29/7 1898) skriver unge norrmannen Tidemann Bredesen att det vore simpelt av bolaget att ta alla lotter i beslag för en mindre fordran.

Allra helst som ”det var vi som gick och sprandt i fjeldet og ledte efter Skerpene”, det vill säga skärpningar eller ställen att ta malmprover från. Här ser man tecken på slitningar mellan fjäll- och kustbor men också spår av tidigt intensivt arbete på fjället i jakten efter mineraler.

Av dokument i familjen Berglunds gårdsarkiv i Roknäs (se källförteckning) framgår att i Merkenes strax före julen 1894 kontrakt tecknats för ”Merkenis-Graddis Gruveforening” som förfogade över fyra inmutningar från den 22 augusti och två från den 26 oktober samma år. Fyndigheterna som troddes innehålla sulfidmalmer, det vill säga silver, koppar, arsenik, svavel, kisel m.m, var belägna inom Arjeplog respektive Rogna prästgäld i Nordlands fylke och var alltså i viss mening en svensk-norsk ”unionell” angelägenhet. Inom parentes; natur- och ortnamnet Merkenes stavas i dokumenten högst varierande, oftast Merkenis, ibland Merkenes eller Merkenäs. På aktuella fjällkartor används det samiska, Miergenis. Lantmäteriets stavning är idag lag. Eftersom Merkenes i dag förefaller vara det oftast förekommande stavningssättet (och uttalet) kommer detta att tillämpas nedan utom när äldre dokument åsyftas eller citeras. Merkenes vägstation ligger på ca 600 m.ö.h. vid det som numera benämns väg 95, eller Silvervägen, strax före gränsen mot Norge.

Inmutningarna skiftades i 1000 lotter med ett nominellt värde av 100 kronor styck (ca 7000 kr i vårt penningvärde, se Bo Lundman 2010). De fördelades på Gustaf Berglund f 1858 med 222 lotter, hans dotter Hilma Augusta f 1882 med 111, hans dotter Johanna Amanda f 1883 med 110, alla från Roknäs.

Vidare förvärvade Fredrika Charlotta Winnberg f 1847, änka efter Petrus Winnberg4 fjällbonde och gästgivare 1847-1893, hela 304 lotter, sonen ”fjällstugubon” Petrus Leopold Winnberg f 1873, sonen Alfred Albanus Winnberg f 1875, alla från Merkenes, stod för 38 andelar vardera samt morbrodern Johan Edvard Laestander f 1860, Vuoggatjålme, och en norrman, Tidemann Ebenhard Bredesen f 1870, Graddis, 38 lotter vardera.

Samuel August, vanl. S.A., Sjölund f 1845, Roknäs, innehade 1 lott, ett mer symboliskt ägande. Till att upprätta föreningens reglemente och lottbrev utsågs nämnda Sjölund och Berglund samt handlanden Lars E. Lundberg från Sjulnäs f 1847 och byggmästaren Johan E. Pettersson från Roknäs; de båda sistnämnda var också andelsägare med 50 lotter vardera. Sjölund utsågs till gruvföreståndare. Här bör nämnas att familjen Berglund hade förtur till 44 % av lotterna, medan släkten Winnberg hade förtur till 42 % enligt uppgift hos Lundman.

3 Detta är ett nyskrivet tillägg baserat på en intervju i mars 2021 med Per Augusts sonson Kurt Carlman f. 1942 och bosatt i Arjeplog./NDa
4 Petrus far Per Theodor W. f. 1813 var kyrkoherde i Arvidsjaur och Arjeplog

Utdrag ur: “Merkenesbolaget – ett gruvligt äventyr” av Nils Dahlbäck, Roknäs

Ladda ner och läs hela skriften här

1 323 visningar

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Visa
Göm
error: Content is protected !!