Eric Jönsson Bysseskytt

Eric Jönsson tjänstgjorde på slottet Tre Kronor som Bysseskytt och tog sig då namnet Eric Jönsson Bysseskytt. År 1618 hade han avancerat till fälttygmästare. Det första skrivna dokumentet av Eric Jönssons hand är daterat den 16 juli 1618. Det utgöres av ett betalningserkännande för livsmedel. Ett annat från 1622 gäller arkivmateriel levererat av Louis de Geer och försett med sigill. Den 29 maj 1625 erkänner Eric Jönsson emottagandet av sin sold under ett halvt års tid på 600 daler och därvid framgår, att han blivit fälttygmästare och captain över H. M. ts artillerifolk på Stockholms slott. Den 27 oktober 1625 har Eric Jönsson förflyttats till Balticum och har han om Riga slotts artilleri och erkänner emottagandet av två månaders lön. Han nöjer sig ej bara med att handlingen betygas vara skriven med egen hand utan till yttermera visso följs namnet av ett ”skriver” vilket han f.ö. envisas med i alla sina skrivelser.

När amanuensen på Statsarkivet såg skriften och namnteckningen av Eric Jönsson förvånades han över att hans namn efterföljdes av ett helt onödigt ”skriver”, vid närmare granskning framstod den första och andra bokstaven ej som ett ”s” och ett ”k”, utan som ett solitärt ”K”. Namnet Kremer avslöjades därmed tydligt.

År 1629 ingår en Eric Jönsson som en av Kaptenerna i fälttåget i Tyskland i Överste Åke Oxenstiernas regemente och i en av de sista rullorna från detta regemente skriver man Eric Jönsson Lünow. Någon hemkomst har ej kunnat konstateras.

Såsom captain och chef för Riga slotts artilleri tog sig Eric Jönsson namnet Lünow. Enligt Djurgårdsförvaltningens kommentarer skulle han övergått till katolicismen, vilket möjliggjorde ingående av nytt äktenskap i Riga. En hög svensk artilleriofficer skulle också ha lämnat den svenska krigstjänsten och nått en framskjuten ställning inom den kejserliga armén men forskningar i Wiens krigsarkiv ger inget belägg vad gäller Eric Jönsson.

En egendomlighet är att Eric Jönsson Lünnow under år 1628 försvann från Riga. En framstående artillerist kanske blev hemkallad till Wasaskeppets sjösättning.

Eric Jönsson född 1594 i Nikolai församling i Stockholm. Gift med Margareta Andersdotter.

Barn:
Johan Ersson, född någon tid före dopdagen den 3 juni 1624 Död den 28 aug 1729, Djurgården.
Margareta Eriksdotter, född i sept 1628, övriga data saknas.

Margaretha Winnberg 1999-09-30

675 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm