Etikett: Nybyggare

De första nybyggarna

På 1500-talet hade bönderna vid östersjökusten upptäckt och lockats av de goda fiskevattnen i fjällträsken upp efter Uman ända upp till Juktån. Bönderna från kustbyarna stannade troligtvis veckovis i de små stugor som byggdes längs stränderna. År 1553 fanns regler för...
Visa
Göm
error: Content is protected !!