Kategori: Wasa

Maria Elisabet av Sverige

Maria Elisabeth. Denna prinsessa, olycklig i åminnelse, var född 1596 och af naturen särdeles vanlottad. Ful var hon, samt beständigt sjuklig, till följd af en klen, icke fullkomligt färdig och välbildad kroppsbyggnad. Hon var äfven ganska klen till förståndet och påstods...
Visa
Göm