Användbara för länkar för släktforskning

Riksarkivet

digitala forskarsalen

I Riksarkivets digitala forskarsal kan du, numera helt gratis, ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Här finns också sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning, är den mest använda av dem. Den innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.

Family Search

familysearch.org

Family Search är den största icke-vinstdrivna sidan om släktforskning i världen och under de senaste hundra åren har organisationen samlat in, dokumenterat och delat med sig av handlingar från hela världen. På sidan finns gatisversioner av mycket av det som finns på de kommersiella aktörernas sidor. Databasen består till största delen av inskannade eller avfotograferade folkräkningar och mikrofilmade eller avfotograferade kyrkoarkiv. Bland annat så hittar du större delen av de svenska kyrkoarkiven här.

Organisationen, som är baserad i USA, är en del av Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga, också kallad mormonkyrkan. För dig som har emigranter i släkten är sidan en guldgruva. Läs mer under rubriken emigranter.

My Heritage, Ancestry

www.myheritage.se, www.ancestry.se

Dessa två kommersiella aktörer har båda en del gratisdatabaser på sina sidor. Men generellt så rör det sig oftast om databaser som finns fritt även på annat håll, till exempel på Family Search. Men företagens sökfunktioner skiljer sig åt en del, något som kan göra att du kanske hittar den du söker i en databas, men inte i en annan, baserad på samma material. Det kan med andra ord löna sig att söka svårfunna anor på flera håll.

Rötter

Rötters faktabank

Rötter är Sveriges största gratissida om släktforskning, med nyheter, bloggar, databaser och andra resurser för släktforskare. Här kan du till exempel använda dig av sök-databaser som till exempel Gravstensinventeringen och Porträttfynd, fördjupa dina kunskaper på släktforsknings-wikin eller i någon av de faktaartiklarna i Rötters Faktabank. Genom länken ovan får du snabbt en överblick på sidans utbud av databaser och andra resurser.

Du som kört fast bör inte heller missa Anbytarforum, som är ett forum för både diskussioner, frågor och efterlysningar.

Centrala Soldatregistret

Centrala Soldatregistret är en pärla bland de ideellt framtagna data­baserna. Inte mindre än 42 procent av de som besvarade enkäten använder sig av det i sin forskning.
Databasen som finns sökbar på nätet är ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret, Linköpings Universitet och Föreningen DIS. De uppgifter som du finner på den sidan är helt avgiftsfria, för att få ytterligare uppgifter om soldaten är det upp till varje register att bestämma om denna avgift och hur mycket man lämnar ut.

Personerna som finns med i basen ska vara antagna som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen gör inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och deras familjer.

Sök soldat: www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx
Kontakt, om: soldatreg.se

Släktdata

Databasen: register.slaktdata.org/regsearch/
Om föreningen: www.slaktdata.org/

Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. De hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.

Hela 20 procent av de som besvarade enkäten använder sig av Släktdatas databas i sin forskning. Tänk på att alltid kontrollera de uppgifter du hittar mot originalkällan – som föreningen själva uttrycker det på sin sida: ” Din forskning blir aldrig starkare än sin svagaste länk.”

Lokala databaser:

Södra Sverige

Demografisk Databas Södra Sverige

ddss.nu

Demografisk Databas Södra Sverige har som mål att registrera alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland för perioden 1650–1900 och göra dem fritt sökbara på internet.
Här hittar du allt från födelse- och dopregister till lysnings- och vigselregister, död- och begravnings­register och in- och utflyttnings­register. Här finns även en hel rad databaser av skiftande omfattning. Ett lite udda register är öknamnen i Örkeneds socken.

Har du anfäder i landets södra trakter får du inte missa denna guldgruva.

Båtmansregistret Blekinge

www.blekingesf.se/vara-register/batsmansregistret/

Här har vi en annan pärla som upprättats av Blekinge släktforskar­förening. De har under flera år registrerat alla Blekinges båtsmän, från systemets början under 1600-talet fram till dess att det upphörde omkring 1930. Databasen är helt gratis och fritt tillgänglig på Blekinge släktforskarförenings hemsida.

Här finns fler spännande data­baser, så som till exempel Sten­huggarregistret, där det i skrivande stund finns drygt 20 000 personer registrerade. Andra databaser är migrationsregistret och skepps­gosse­­registret, som även de är gratis och tillgängliga för alla.

ScanGen

scangen.se

Gratissida med tyngdpunkt på södra Sverige med blandat material, bland annat ett efter­lysnings­forum.

Linköping

Linköpings Universitet

http://www.ep.liu.se/

Linköpings Universitet har publicerat en mängd databaser under den lite kryptiska rubriken LiU E-Press. Det rör sig i huvudsak om databaser för forskning av mer eller mindre lokal karaktär.

Du med anor från trakten kan hitta dem i bergstingsprotokoll, böteslängder, fångrullor och polisunderrättelser. Bland annat.

Stockholm

Stockholms stadsarkiv

stadsarkivet.stockholm.se

I Stockholms stadsarkivs digitaliserade material finns många guldkorn fritt tillgängliga. Här hittar du den populära faktadatabasen Stockholmskällan och Rote­mans­arkivet – med register över befolkningen i Stockholms stad för åren 1878–1926. I registret hittar man uppgifter om nästan alla personer som någon gång bodde i Stockholm. Du kan söka på t.ex. namn, födelsedatum eller orter.

Norra Sverige

INDIKO — kyrkböcker på nätet — Umeå universitet

www.umu.se/enheten-for-demografi-och-aldrandeforskning/sokverktyg/indiko/

Databasen omfattar församlingar i norra inlandet, Skellefteåområdet, Sundsvallsområdet, Linköpingsområdet, församlingar i svenska Sápmi samt församlingarna Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela, Ilsbo och Jättendal.

Här kan du enkelt söka information om individer och följa dem och deras familjer över tid och över generationer. Databasen bygger på den svenska historiska kyrkobokföringen och det är även möjligt att söka direkt i de olika källorna.

Norge


Digitalarkivet

www.digitalarkivet.no

Digitalarkivet är ingången till de norska digitala samlingarna och drivs av det norska Riksarkivet. Här finns folkräkningar, kyrkböcker, rättsliga källor, skattelängder, förändringsmaterial och mycket mer. Dessutom har Arkivverket en service för personer som kan publicera databaser av transkriberat material från källor.

Norsk Slektshistorisk Forening

genealogi.no

Norsk Slektshistorisk Forening (Norska Genealogiska Riksförbundet) är Norges äldsta riksförbund med ett mycket fritt material, bland annat databaser, digitala publikationer och äldre böcker.

Slektshistoriewiki

https://www.genealogi.no/wiki

Är Norsk Slektshistorisk Forenings egen wiki for släktforskare och den behandlar släktforskning, platser och släktforskningsrelaterade uttryck. Den har blivit en viktig referens för släktforskare i Norge. Den omfattar i dag över 2 000 artiklar.

DIS-Norge gravminner

disnorge.no/gravminner

DIS Norge, landets största organisation för släktforskare, har publicerat ett stort register över grav­stenar i Norge. De flesta av Norges kyrkogårdar är registrerade och sökbara i databasen.

Norske Gårdsnavn

www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html

Oluf Rygh skrev under sin tid ett stort verk som innehåller alla gårdsnamn i Norge, med en volym per län. Av böckerna har det gjorts en enorm databas där gårdsnamn kan sökas. I databasen listas också de tidigare handlingar där gården finns omnämnd.

Finland

Finska riksarkivet

www.arkisto.fi

Digitalarkivet är Finska riksarkivets visningssystem för digitaliserade dokument. Här kan du söka bland miljontals digitaliserade dokument, mest kyrkligt material. En bra ingång är Arkivens Portti, som är en infowebbplats som utvecklas och upprätthålls av det finska arkivverket. Här hittar du en lista med de söktjänster och databaser som tagits fram av Finska riksarkivet.
 

Hiski

hiski.genealogia.fi

En databas för sökandet längre tillbaka i tiden (före 1900-­talet) är HisKi, (Historian Kirjat) som är en sökbar databas med inmatade avskrifter av födelse-, vigsel- och dödböcker. Man bör ha koll några generationer bakåt i tiden eftersom upp­gifterna i HisKi främst går fram till 1860-tal. Och det lönar sig att noga sätta sig in i sökanvisningarna, eftersom webbplatsen inte är den mest lättmanövrerade.

Tänk också på att HisKis register är en avskrift av de så kallade Svarta böckerna, vilka i sin tur är avskrifter av de ursprungliga kyrkböckerna. Databasen är avsedd att användas för sökning och kontroll bör förr eller senare göras mot originalkällan.

Finlands släkthistoriska förening

www.sukuhistoria.fi

Finlands släkthistoriska förening (FSHF) digitaliserar och till­gänglig­gör kyrkböcker äldre än 125 år på internet. Här kan man kika direkt i det inskannade källmaterialet och även få tillgång till andra kyrkböcker än de ovan nämnda. För tillgång till yngre material krävs medlemskap.

Genealogiska samfundet

www.genealogia.fi

Genealogiska samfundet i Finland är den finska motsvarigheten till Sveriges Släktforskarförbund. På webbplatsen finns mycket bra information om hur du börjar släktforska i Finland. Mycket är på finska, men här finns också bra information på svenska, se länken ovan.

Tips! I Eva Johanssons senaste blogg ger hon mängder av användbara tips till dig som söker finländska rötter. Här kommer du till blogginlägget.

Danmark


Danska Riksarkivet

www.sa.dk/da/

I Arkivalier on-line på Danska Riksarkivets sida kan du söka i kyrkböcker eller i Dansk Demografisk Databas. Här finns även en mängd andra källor – allt gratis.

Daisy

www.sa.dk/daisy

Daisy är det danska riksarkivets sökdatabas över danska statens arkivsamlingar, motsvarande vårt riksarkivs databas NAD. Du kan söka i arkivet ”Arkivskaber” (den myndighet eller institution som förde in uppgifterna) och ”Arkivserier” (enskilda handlingar). Succes­sivt skannas fler poster och publiceras på nätet. Det tidigast inskannade materialet (kyrkböcker, folkräkningar mm.) kan nås på Arkivalieronline men i Daisy hittar du även till det som inte är digitaliserat.

Danska Family Search

familysearch.org – danmark

Fram till omkring 1800 var landsbygdsbefolkningen i Danmark så kallade fæstebønder, vilket innebar att de administrativt ”tillhörde” godset och handlingar som hör till dem hittas därför i godsarkiven. De viktigaste dokumenten är fæste­breve (i samband med ett över­tagande av en gård) och skifter (skiften, dvs. inventering av godset vid döden). Inskannade bilder av godsarkivens dokument finns på Family Search, klicka dig fram till Danmark i deras databas, eller följ direktlänken ovan. Många släktforskare har även gjort register för bouppteckningarna och de kan hittas på privata webbplatser. Testa att googla på till exempel godsets namn och ”skifte”.

Danske Slægtsforskere (tidigare SlaegtogData)

slaegt.dk

År 2018 grundades föreningen Danske Slægtsforskere genom sammanslagningen av DIS-Danmark och det danska släktforskarförbundet (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger). Det är numera Danmarks största enskilda släktforskningsförening, med över 7 000 medlemmar. På Danske Slægtsforskeres hemsida kan du få hjälp med allt ifrån en an-efterlysning och tolkning av manuskript till tekniska problem med program och internetsökningar. De underhåller även DIS-Danmarks wiki för släktforskare, som du hittar här.

Family Search

familysearch.org

Family Search är den största icke-vinstdrivande sidan om släktforskning i världen och under de senaste hundra åren har organisationen samlat in, dokumenterat och delat med sig av handlingar från hela världen. Här finns till exempel flera av de stora passagerarlistorna, som Ellis Island 1892–1924, med 25 miljoner poster. Du kan även söka emigranter i Naturalization Records, folkräkningar och andra register. Dig in!

Find a Grave

findagrave.com

En mycket innehållsrik ”gravsök” där du i skrivande stund kan söka bland 180 miljoner poster. Här kan du även hitta bilder, dödsrunor och släktrelationer.

Steve Morse

stevemorse.org

Smarta genvägar med ökad sökbarhet till andra gratissajter, t.ex. passagerarlistor och födda, vigda och döda i New York och Illinois.

Newspaper ­Obituaries

newspaperobituaries.net

Strukturerad länklista, med vars hjälp man hittar fram till dagstidningarnas dödsrunor – obituaries – från hela USA.

Se upp med den luriga bannern högst upp. Dödsrunorna söker du genom att klicka på aktuell delstat i listan nedanför.

The USGenWeb Project

usgenweb.org

En länklista till mängder av små och medelstora databaser, geografiskt strukturerad och byggd på frivilliga insatser. Det finns flera liknande resurser, t.ex. Cindy’s list (mycket bred och innehållsrik) och Access Genealogy, och det är svårt att avgöra vilken som är bäst. Det bästa är att pröva sig fram.

GRAVAR

Det är skillnad på grav och gravsten. I majoriteten av grav-databaserna är det själva graven som är registrerad. När gravstenen inte längre finns kvar kan dessa databaser, baserade på kyrkans bevarade information om gravsatta, ge viktiga upplysningar till släktforskare. Gravstensinventeringen är ingen gravdatabas, vilket skiljer den väsentligen från de andra sökbara gravdatabaser som nämns här nedan. I den dokumenteras i första hand gravstenen, tillsammans med de mest väsentliga uppgifterna om personen som gravstenen avser.

Gravstensinventeringen

grav.rotter.se

Gravstensinventeringen är en sökbar databas över gravstenar. Här dokumenteras löpande gravstenar, med fotografi på gravstenen och i förekommande fall hela gravvården, samt gravstenens text med fullständigt namn på den avlidne samt födelse- och dödsdatum. Oftast finns också information om kvarter och gravnummer. Förutsättningen för registreringen av en gravsten är att det finns ett fotografi på gravanordningen och att den har någon form av inskription. Gravsatta i minneslundar hittar man därför inte i Gravstensinventeringen.

Databasen drivs av Sveriges Släktforskarförbund och det är volontärer som runt om i hela landet dokumenterar och registrerar gravstenarna. Alla kan vara med och bidra – här kan du läsa mer om hur.

Svenska gravar

www.svenskagravar.se

Svenska gravar är en gravdatabas kopplad till en tjänst för sökning av gravsatta. Man får information om vilka som är begravda i en grav, kvarter och gravnummer samt i förekommande fall en kyrkogårdskarta över var graven är belägen. Det finns inga gravstensfoton och det framgår inte om stenen finns kvar.

Gravar.se

www.gravar.se

Gravar.se är också en gravdatabas. Det är en söktjänst över var en avliden finns begravd samt information om andra släktingar inom samma gravplats. Något fler kyrko­gårds­förvaltningar har anslutit sig till denna än till den tidigare nämnda tjänsten. Information lämnas om kvarter, gravnummer och om den avlidne finns strödd i minneslund, askgravlund eller gravsatt på kyrkogården. Det framgår inte om ev. gravsten finns kvar. Inga fotografier.

Finn graven

www.finngraven.se

Är även den en gravdatabas. Man får information om vilka som är begravda i en grav, kvarter och gravnummer samt i förekommande fall en kyrkogårdskarta över var graven är belägen. Databasen innehåller inga fotografier.

Hitta graven

www.hittagraven.se

Är en sökbar gravdatabas för Stockholms kommuns kyrkogårdar. Information lämnas om alla begravda i en grav, kvarter, gravnummer, GPS-koordinat och naturligtvis vilken av kyrkogårdarna den avlidne finns begravd på. Man har också lagt ut PDF-filer över äldre gravboksregister. Databasen innehåller inga fotografier.

Find a Grave

findagrave.com

Amerikansk gravdatabas. Se avsnittet om emigranter ovan.

BillionGraves

billiongraves.com

Amerikansk gravstensdatabas som precis som Gravstensinventeringen utgår från själva grav­stenen. Volontärer fotograferar, laddar upp och transkriberar gravstenar och informationen kopplas till gravstenens GPS-koordinatorer. Tanken är att användarna själva ska hjälpa till och skapa ”virtuella” kyrkogårdar över hela världen.

Dödsannonser

Dödsannonser kan vara en källa till information om viktiga släktförbindelser som kanske inte har kunnat hittas i de vanligaste databaserna. Nyare dödsannonser kan du hitta på nätet och många släktforskarföreningar har byggt upp omfattande arkiv med dödsannonser – hör med den lokala släktforskarföreningen om de har ett sådant upprättat.

Historiska dödsannonser hittar du i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas. Läs mer om den under rubriken tidningar nedan.

Familjesidan

www.familjesidan.se

Familjesidan är en tjänst som tillhandahålls av de flesta begravningsbyråerna i Sverige. Här kan du hitta dödsannonser för nyligen avlidna personer, men även för dödsfall tillbaka i tiden (sedan 2007). Det finns i dagsläget hundratusentals annonser att söka bland.

Fonus

minnessidor.fonus.se

På Fonus minnessidor kan du söka fram dödsannonser och tackannonser för en avliden. Anhöriga kan välja att dela med sig av bilder, filmklipp och andra minnen på sin minnessida. Det är ett fint sätt att dela sina minnen av en älskad person – som även vara till hjälp för släktforskare.

Newspaper obituaries

www.newspaperobituaries.net

Här hittar du en strukturerad länklista, med vars hjälp man hittar fram till dödsrunor – obituaries – från hela USA. Det finns även en god chans att hitta äldre dödsannonser. Databasen är även ett utmärkt redskap för emigrantforskning.

Tidningar

Digitaliserade dagstidningar som dessutom är OCR-skannade och på så sätt sökbara är en guldgruva för släktforskaren. Tyvärr omfattas svenska tidningar av en jämförelse­vis omfattande upphovsrätt vilket hindrar Kungliga Biblioteket och andra aktörer från att göra tidningar yngre än drygt 100 år gamla tillgängliga digitalt. I skrivande stund ligger gränsen vid år 1904.

Svenska dagstidningar

tidningar.kb.se

I Kungliga bibliotekets tjänst Svenska dagstidningar kan du i skrivande stund söka släktingar i cirka 1 250 digitaliserade dagstidningstitlar utgivna mellan åren 1645 och fram till idag. Det rör sig om runt 25 miljoner sidor, som blir fler varje dag. Den del av materialet i databasen som är fritt tillgängligt på nätet har slutår 1904 i skrivande stund. Tidningsnumren som är utgivna från 1905 är upphovsrättsskyddade och kan endast läsas i sin helhet på Kungliga biblioteket, de stora universitetsbiblioteken och på en del folkbibliotek.

Svensk-amerikanska dagstidningar

www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican

Hundratals svenskspråkiga tidningar publicerades i USA från 1850 och framåt, riktade till USA:s svenska invandrarsamhällen. På den här webb-portalen kan du söka i över 300 000 digitaliserade tidningssidor från 32 olika svenska amerikanska tidningstitlar publicerade över USA mellan 1857 och 2007.

 

Chronicling ­America ­(Tidigare Historic ­American Newspapers)

chroniclingamerica.loc.gov

Sök bland OCR-skannade amerikanska tidningssidor mellan 1836-1922 helt gratis. Sidan stöds av National Endowment for the Humanities, en självständig amerikansk myndighet, samt Library of Congress, allmänt betraktat som USA:s nationalbibliotek.

Fulton history

fultonhistory.com

Fulton history ser helknasig ut, men den är faktiskt den mest besökta amerikanska gratissidan med indexerade historiska tidnings­artiklar. Tänk bort klättrande clowner och fiskar som simmar över skärmen och sök på ett namn eller en plats som intresserar dig. Du kan ha tur.

Fotografier

Bilder på släkten, gården de bodde på eller staden de levde i ger en alldeles särskild dimension till forskningen. Så när du vill komma dina anor ännu lite närmare är det hög tid för en fotojakt på nätet. Här är bildsamlingarna och söktjänsterna som du som släktforskar bör känna till:

Porträttfynd

www.rotter.se/faktabanken

Sveriges Släktforskarförbunds databas Porträttfynd är pionjären när det kommer till webbaserade porträttarkiv. Inskannade kopior av visitkorts- och kabinettsfotografier har samlats här ända sedan 2002, och i dagsläget finns närmare 200 000 bilder att ta del av.

Visitkortsfotografier mäter nästan alltid runt sex gånger nio centimeter; kabinettsfotografier elva gånger fjorton. Båda dessa typer av bilder var populära under en relativt lång tidsperiod – från cirka 1860 till cirka 1910. Vanligtvis köptes bilderna i en hel rad exemplar som klistrades upp på kartong, och delades ut som minnen till släkt och vänner.

I och med att Sveriges Släktforskarförbund valt att begränsa Porträttfynd till att endast omfatta dessa bilder möjliggörs en tydlig katalogisering. Fotografens namn och hemort figurerar nästan alltid på kartongens baksida eller i dess nederkant och därför kan även icke-identifierade bilder sorteras på det viset. Eftersom bilderna var så vanliga, och dessutom framställdes i många exemplar, förekommer de i de flesta gamla släktalbum.

Svenskt Porträttarkiv

portrattarkiv.se

Svenskt Porträttarkiv har i skrivande stund samlat på sig över 800 000 sökbara porträttbilder från porträttgallerier i bokform, som gavs ut i mängder under 1900-talets första decennier.

Databasen är sammanlänkad med Facebook och för att ha möjlighet att lägga till/redigera fakta eller ladda upp ett porträtt behöver du logga in med Facebook samt vara medlem i Facebook-gruppen Svenskt Porträttarkiv. Men för att söka släktingar behöver du bara gå till hemsidan, skriva in namnet på den du söker och hoppas på tur.

En bra funktion för släktforskare är att man kan effektivisera sitt porträttletande genom att ladda upp sitt släktträd i form av en Gedcom-fil. På så vis kan man automatiskt få träffar på porträtterade personer i släkten, förutsatt att uppgifterna matchar varandra.

Digitalt Museum

digitaltmuseum.se

Digitalt Museum är en ständigt växande webbplats där museerna kan göra sina samlingar tillgängliga för alla intresserade. Syftet är att samlingarna enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Nästan alla de större (och många av de mindre) museernas bildsamlingar finns i dag på Digitalt Museum – men inte alla! Ha därför för vana att titta i listan över anslutna museer, hittar du inte museet du söker där kan det vara så att de har sitt bildarkiv digitaliserat på någon annan plats. Hur bilderna får användas bestämmer varje enskild institution. En av webbsidans stora fördelar är att det framgår tydligt om och hur du får använda bilderna, ofta genom så kallade creative commons-licenser.

Bygdeband blir Hembygdsportalen

www.bygdeband.se

Bygdeband var en öppen webbplats för lokalhistoriskt material insamlat av hembygdsföreningarna och som drivs av Sveriges Hembygdsförbund.

Från 1 januari 2019 till 1 april 2020 kommer Sveriges Hembygdsförbunds webbplats www.bygdeband.se att vara stängd. Under tiden flyttas det rika materialet in i Hembygdsportalen där hembygdsförbundets medlemsföreningar i dag har sina hemsidor. Runt 519 344 bilder och dokument, 451 434 platser, 4 397 bildgallerier och 309 677 personobjekt kommer att flyttas över.

Kringla

www.kringla.nu

Det ingår i Riksantikvarieämbetets uppdrag att se till att det man kallar för digital kulturell allmänning görs tillgänglig på ett så tydligt och bra sätt som möjligt. Kringla är ett utmärkt exempel på det. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och inte minst fotografier från museisamlingar, hembygdsföreningar, Riksantikvarieämbetet och en mängd andra kulturarvsinstitutioner.

Kringla är i första hand en söktjänst som hänvisar till den ursprungliga informationskällan på webben, institutionernas egna databaser eller till posten i en samlande webbdatabas, som Digitalt Museum. Det söktjänsten presenterar är allt material som är levererat till K-samsök – som är ett slags infrastruktur som underlättar för museer och arkiv att göra sitt bildmaterial tillgängligt online. Sökresultatet kan visas i lista eller på en karta.

Digitala stadsmuseet

digitalastadsmuseet.stockholm.se

Stockholms stadsarkiv har en egen bilddatabas med högupplösta bilder på staden och dess invånare. Bildmaterialet består av bland annat dokumentation som museet har gjort över miljöer och människor över ett långt tidsspann – från 1860-talet och fram till modern tid. Här finns också allt från äldre pressbilder till teckningar, målningar och skrifter.

Eftersom det är bilder av skiftande slag och från olika tider är det viktigt att du själv gör en bedömning av hur du får använda bilderna.

Alvin

www.alvin-portal.org

Alvin är en bild- och föremålsdatabas som utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med andra kulturarvsinstitutioner. Här finns allt från personarkiv som författararkiv till porträttbilder, medicinhistoriska bilder, bilder från polarexpeditioner, reklamaffischer, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat. Det mesta av materialet kan du ladda ner och använda helt fritt, vilket tydligt framgår i databasen.

De huvudsakliga institutionerna som finns representerade i Alvin är Uppsala, Lunds och Göteborgs universitetsbibliotek. Men du kan också hitta material från institutioner av skilda slag, allt från folklivsarkiv och museer till universitet och bibliotek. Däribland Linköpings stadsbibliotek, Linnéuniversitetets bibliotek, Stockholms universitets konstsamlingar, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar och Naturhistoriska riksmuseet.

Europeana

www.europeana.eu

Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa. I deras sökindex finns drygt 58 000 000 referenser till konstverk, föremål, böcker, videor och ljud från arkiv, bibliotek och museer i 29 länder. En stor del av materialet är gamla, upphovsrättsfria bilder.

Europeana har ett webbgränssnitt motsvarande exempelvis Kringla. Länderna bidrar med i viss mån olikartat material, men sammantaget blir det en rik källa att ösa ur för den som vill fördjupa sig i europeiska släktgrenars historia.

Ett exempel på ett bildarkiv som i år ska göras tillgängligt för en bredare publik genom söktjänsten är Jamtlis stora bildsamling.

Flickr

www.flickr.com

Flickr är främst en bildsajt för aktiva fotografer, men här finns också en mängd historiska bilder. Ett tips är att kika på Riksantikvarieämbetets Flickr-konto. Där finns spännande fotografier, målningar, kartor och teckningar presenterade på ett tillgängligt och trevligt sätt. Andra tips är danska Rigsarkivet (Danish National Archives) och norska Riksarkivet (National Archives of Norway) som också har delat med sig av en hel del spännande material.

En bra funktion är att du enkelt kan skapa ett användarkonto där du kan samla på dig intressanta bilder och bildsamlingar.

Fler användbara sidor

Historiska kartor

www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor

Genom e-tjänsten ”Historiska Kartor” från Lantmäteriet får du helt gratis tillgång till en enorm kartskatt. De historiska kartorna kan berätta mycket mer än du väntat dig om din släkts hembygd. (Läs mer om hur du använder tjänsten i SHF nr 5/2015).

Svenskt biografiskt lexikon

sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett vetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. I januari 2016 omfattar det A – de Suremain. Lexikonet utgör en generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. Fakta är baserad på förstahandskällor. Sedan den 1 januari 2009 ingår SBL i Riksarkivets verksamhet.

Projekt Runeberg

runeberg.org

Här kan du söka efter släktingar i bland annat biografiska matriklar över vissa yrkesgrupper, biografiska uppslagsverk mm. Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra den tillgänglig på nätet. Projektet grundades 1992 och drivs av datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet.

Ortnamnsregistret

sprakochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. På deras webbplats hittar du bland annat ett användbart ortnamnsregister som utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i Namnarkivet i Uppsala. Det består av ca 3,7 miljoner inskannade och registrerade arkivkort ordnade geografiskt efter län, härad och socken. Det finns även en särskild data­bas som innehåller alla skånska bebyggelsenamn. Du kommer direkt till ortnamnsregistret, som annars kan vara lite klurigt att hitta, genom länken ovan. Men ta dig gärna tiden att titta igenom institutets andra resurser, varav en del finns digitaliserade och tillgängliga på deras sida.

Källa: rötter

4 379 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Visa
Göm
error: Content is protected !!