Kategori: Databaser

Förkortningar i folkräkningar

1749 infördes regelbundet återkommande folkräkningar, till en början varje år, sedan vart tredje, därefter vart femte och slutligen fr.o.m. 1860 vart tionde år. 1858 inrättades Statistiska centralbyrån – SCB. Samtidigt skedde en fullständig omorganisation av den svenska befolkningsstatistiken. Fr.o.m. 1860 grundades...
Visa
Göm
error: Content is protected !!