Luotton 3

Det första arendekontraktet för fjällägenheten Luotton 3, undertecknades av Gustav Edvin Långdahl den 14 Mars 1934. Han arrenderade 5,35 hektar mark av lantbruksnämnden i Norrbotten för en kostnad av 5 kronor per år. I arrende- kontraktet lades stor vikt vid att arrendatorn inte fick ställa till problem för renskötarn i området.

Han erhöll nödigt bete för det antal kreatur som kan erhålla vinterföda från lägenheten och ägor som upplåtits i samband med dess utarrenderande. Men han hade inte rätt att utestänga renar från dessa betesområden. Arrendatorn är ansvarig för att ej heller andra personer, som vistas å lägenheten, göra sig skyldiga till åtgärder, som lända lapparna till förfång.

För skada som förorsakas av renarna, är arrendatorn icke berättigad till ersättning med mindre skadan uppenbarligen härrör av skadebegär från lapparnas sida. Hund må icke hållas å lägenheten utan lappfogdens tillstånd. I kontraktet står det också att arrenatorn är strängligen förbjuden att sälja brännvin eller andra spritdrycker.

Om arrendatorn inte uppfylde de krav som ställdes förverkades arrendet. Men visst fanns det förmåner i avtalet också.

Arrendatorn hade fritt fiske i sjöarna Vuolvojaure, Luottonjaure och Kallojaure. Han hade också jakträtt i området, samt rätt att ta ved och övrigt behövligt virke.

Edvin Långdahl och hans fru Emma blev kvar i Luotton till 1951. Då övertog Konrad Lestander arrendekontraktet på fjällägenheten Luotton 3.

Källa: Tidningen norra Västerbotten
Ingrid Taaler ( dotter till Konrad Lestander )
Birgith Lööf ( dotter till Sigurd Långdahl )
Carl-Oskar Lundström

1 174 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm