Kategori: Brott

Rackaren – Bödelns dräng

Rackaren var bödelns dräng. Han ställde avrättningsplatsen i ordning inför förrättningen, plockade ned de döda som hängts och steglats och grävde ned dem i galgbacken samt begravde självmördare i skogen. Om brottet ansågs skamligare kunde han även utdela vissa kroppsstraff. Rackaren...

Burehedens avrättningsplats

Burehedens avrättningsplats hade röjts på sockengränsen nära korsvägen, strax söder om den plats där gamla vägen från Istermyrliden mötte kustlandsvägen. Den bortröjda skogen hade skapat en glänta på cirka tjugo gånger tjugo meter. Man hade även öppnat upp en bred gata...
Visa
Göm