Etikett: DNA

Biometriutredningen

Nu har resultatet av biometriutredningen presenterats. Den förordar släktforskning som polismetod, men endast i utredningar av de allra grövsta brotten. På grund av att metoden kan kränka oskyldiga personers integritet föreslås också att den används i en ytterst begränsad omfattning. I...

Porfyri

Porfyri kommer av det grekiska ordet “porphyros” som betyder purpur. Skälet är att patienternas urin färgas röd under symptomatisk fas. Ärftlighet Akut intermittent porfyri är autosomalt dominant ärftlig. Om den ena föräldern har sjukdomsanlaget blir risken för såväl söner som döttrar...

Bure-ätten en DNA-analys

En uppmärksammad DNA-analys genomfördes 2013 av Peter Sjölund och Ronny Norberg. Y-kromosomer (som ärvs från far till son) undersöktes för nu levande ättlingar på manssidan till Gamle Olof Herssesons söner Anders Olofsson och Olof Olofsson, som alla visade sig vara bärare...
Visa
Göm
error: Content is protected !!