Finnforsrövarna Tingsprotokoll 1570

År 1570. då laga ting hölls med allmogen i Skellefteå socken inställde sig vid rätten Olov Nilsson i Myckle, John Pedersson och Mårten Jonsson i Medle och begärde av socknen i gemen ett sannfärdigt vittnesbörd huruledes dessa män äro komna till laxfisket i Finnforsfallet och huru de erhållit äganderätt till detsamma, ty Kungl. Majestät begärde få veta det. Då berättades av allmogen i Skellefteå, att det var sant, att dessa män hade fått laxfisket, så som här nedan berättas.

År 1524 hade några skogsrövare kommit hit över från Norge. De toge sitt hemvist i en grotta näraFinnfors laxfiske. Dessa »dråpare» eller rövare gjorde mycken skada med stöld, röveri och mord, så att ingen var säker, vare sig hemma i sitt hus eller på vägarna. På den tiden voro få bönder i landet och intet krigsfolk, ty danskarne innehade då mestadels Sverige.

I Myckle bodde en man, som hette Albrecht och i Medle en vid namn Mårten Jonsson Stål. Desse män hade sammankallat några bönder och övertalat dem att vara sig följaktige och uppsöka mördarne och angripa dessa. Som de voro ense härutinnan drogo de åstad och uppletade rövarnes kula. När de fingo den i sikte satte de sig ned och rådplägade, huru de skulle begynna anfallet. Som man ej kunde enas om bästa sättet för att överrumpla bovarna, så vände de flesta bönderna åter till hemtrakten.

Men Albrecht och hans son, Nils Albrechtsson i Myckle, samt Mårten Jonsson Strål från Medle med deras söner och drängar angrepo nattetid rövarne.

Först togo de med list deras bågar och svärd. Sedan dödade de sju av mördarne, men den åttonde slapp undan, i det han rymde på skidor. Denne jagade bönderna tre mils väg, men hunno honom slutligen och togo honom tillfånga samt förde honom till Skellefteå, där han som andra mördare togs av daga. För denna sin gärning gåvos dessa
bondemän Finnfors laxfiske och ha okvalt besuttit det till den dag i dag är. Till bekräftelse på att detta är sanning, sätta, vi vårt sockensigill inunder det som är skrivet och givet.

(Sigill.)

Texten ovan är en avskift av nedanstående original avskrift,blidernaärklickbara

240 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Visa
Göm