Kategori: Fakta

Vasa Order of America

The Vasa Order of America, Vasa Orden av Amerika, är ett svenskamerikanskt ordenssällskap. Orden bedriver social verksamhet och stöttar forskning och utbildning kopplad till svenskamerikanska frågor. Historik och organisation The Vasa Order of America grundades 1896 i New Haven i Connecticut...

Kyrkböckernas uppkomst

De äldsta kända förteckningarna över en befolkning uppkom redan under romarriket, vilket gjordes genom muntlig självdeklaration vart fjärde eller femte år inför censorer. Dessa uppgifter antecknades i mantals- och skattelängder. Under romarriket fördes även mönsterrullor över värnpliktiga. Med det romerska civilregistraturet...
Visa
Göm